ขั้นตอนหมายกำหนดการแต่งงานพิธีไทยงานเช้า

  แบ่งปัน

  ตัวอย่างหมายกำหนดการสำหรับพิธีเช้า
  เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความวุ่นที่จะเกิดขึ้นภายในงาน การทำหมายกำหนดการเพื่อบอกเวลาดำเนินการให้ตรงกับฤกษ์ยามที่ได้มานั้นถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะว่าการเตรียมงานต้องเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ หากแต่ไม่มีฤกษ์กำหนดก็ควรจะ ทำหมายบอกเวลา เพื่อกำหนดพิธีการต่างๆให้ชัดเจน

  เริ่มจากหมายกำหนดการพิธีเช้า
  เริ่มต้นด้วย เวลา 7.00 น. กำหนดการพิธีสงฆ์
  – เจ้าภาพรับพระที่วัดมาถึงสถานที่จัดงาน นิมนต์พระนั่งที่อาสนะ ถวายน้ำปานะแด่พระสงฆ์
  – พิธีกร กล่าวเชิญเจ้าบ่าว เจ้าสาว จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย
  การนั่งต่อหน้าพระพุทธรูป
  – เจ้าสาว นั่งทางขวามือของพระพุทธรูป
  – เจ้าบ่าวนั่งทางซ้ายมือของพระพุทธรูป
  การจุดเทียน
  พิธีกรต้องจุดเทียนกลางก่อน
  – บ่าว สาว กราบพระพุทธรูป 3 ครั้ง
  – บ่าว สาว กราบพระสงฆ์ 3 ครั้ง
  – พิธีกร อารธนาศีล รับศีล สวดมนต์พร้อม
  – พิธีกรอาราธนาพระปริตร
  – เมื่อพระสงฆ์ สวดมงคลสูตร (อเสวนา) บ่าว-สาว จุดเทียนน้ำมนต์ถวายพระสงฆ์
  – เมื่อพระสงฆ์เริ่มต้นสวดพาหุงฯ บ่าว-สาว กราบพระ 3 ครั้ง
  – บ่าว-สาวตักบาตรร่วมกัน
  – เพื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบ
  – พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
  – บ่าว-สาว ถวายดอกไม้ เครื่องไทยธรรมและปัจจัยแด่พระสงฆ์
  – พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา
  – บ่าวสาว กรวดน้ำ รับพร
  – บ่าวสาว รับน้ำพระพุทธมนต์
  – พระสงฆ์สวดพระชัยมงคลคาถา ขณะประพรมน้ำมนต์
  เมื่อบ่าวสาวรับน้ำพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้ว กราบพระสงฆ์ 3 ครั้ง กราบพระพุทธรูป 3 ครั้ง

  เมื่อพระสงฆ์เดินทางกลับแล้ว ทางฝ่ายเจ้าภาพบ่าวสาว เชิญญาติพี่น้องหรือผู้ที่ทำหน้าที่แห่ขันหมากร่วมรับประทานอาหารเช้าหรือของว่างร่วมกัน ก่อนที่จะทำพิธีแห่ขันหมาก หลังจากรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางฝ่ายเจ้าบ่าวควรตรวจสอบ ข้าวของในขบวนขันหมากจากนั้นจึงมีการตั้งขบวนแห่ขันหมากในลำดับต่อไป

  เวลาประมาณ 9.09 น. หมายกำหนดการแห่ขันหมากและพิธีหมั้น
  1. ตั้งขบวนขันหมาก
  2. เคลื่อนขบวนขันหมาก เข้าจนถึงประตูเข้าบ้าน
  3. เด็กผู้หญิง ฝ่ายเจ้าสาวถือพานเชิญขันหมาก มารับขบวนขันหมาก
  4. ขบวนขันหมากผ่านประตูเงิน ประตูทองเป็นระยะ
  5. ประตูกั้นสุดท้าย อยู่ที่หน้าห้องทำพิธีหมั้น
  6. ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาว(ผู้หญิง)เป็นผู้รับขันหมากมาวางหน้าญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย รวมทั้งนำผ้าไหว้วางร่วมกับพานขันหมาก นอกนั้นผู้รับนำไปวางเป็น 2 แถวเป็นคู่ๆ
  7. นายขันหมากฝ่ายชายประพรมน้ำมนตืลงบนสิ่งของ ซึ่งตั้งไว้วางไว้ 2 แถว โดยเดินระหว่างกลาง
  8. เจ้าบ่าวมารับเจ้าสาว หรือคุณแม่เจ้าสาวพาเจ้าสาวมาทำพิธี
  9. บ่าว- สาวนั่งพื้น กราบ บิดา มารดาของทั้ง 2 ฝ่าย
  10. บ่าวสาว กราบซึ่งกันและกัน
  11. แม่เจ้าสาวเปิดขันหมาก ตรวจนับสินสอด และโปรยข้าวตอกดอกไม้
  12. เจ้าบ่าว สวมแหวนหมั้นเจ้าสาว และเครื่องทองของหมั้นอื่นๆแก่เจ้าสาว
  15. แม่เจ้าสาวนำห่อผ้าสินสอดแบกใส่บ่าไปเก็บไว้ในห้อง
  เสร็จพิธีหมั้นหมาย

  *** หมายเหตุ*** นายขันหมาก คนยกขันหมาก คนยกของอื่นๆจะต้องเป็นผู้ที่สมรสแล้ว ไม่หย่าร้างหรือเป็นหม้าย

  เวลาโดยประมาณ 9.39 น. ทำพิธีไหว้ผู้ใหญ่
  1. บ่าวสาว ไปประจำยังจุดรับไหว้ มีหมอน 1 คู่ เทียนแพ 1 ชุด
  2. บ่าวสาว นำธูปเทียนแพมาไหว้และกล่าวคำขอขมา
  3. บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่เข้าไปรับไหว้จากคู่บ่าวสาว (จับพานไว้เฉยๆ)
  4. บ่าวสาว วางพาน กราบ
  5. คู่บ่าวสาวมอบผ้าไหว้

  ** ถ้าเป็นพ่อแม่ให้ไหว้แม่มือ 3 ครั้ง ถ้าเป็นญาติคนอื่นๆให้ไหว้ 1 ครั้งไม่ต้องแบมือ **

  เวลา 10.09 พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
  1. บ่าวสาว เข้าไปนั่งในตั่ง เจ้าบ่าวนั่งทางฝั่งขวาของตั่ง
  ** วิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชา ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ **
  2. พิธีกรเชิญประธานในพิธีสวมมาลัยให้คู่บ่าวสาว
  – ผู้สวมมาลัยกล่าวในใจว่า “ปุพเพวะ สันนิวาเสนะ ปัจจะบันนะ หิเตยะ วาเอวันตัง ชะยะเตเปมัง อุปะลัง ยะโส ธะเก” จากนั้นจึงสวมมาลัยให้คู่บ่าวสาว เจ้าสาวจะอยู่ทางซ้ายมือของเจ้าสาวตลอดการทำพิธี
  3. พิธีกรเชิญพ่อแม่สวมมงคลแก่คู่บ่าวสาว พ่อแม่จะกล่างในใจว่า “พุทธัง มังคะลัง โลเก” แจ้วจึงสวม มงคลแฝดแก่คู่บ่าวสาว
  5. พิธีกรเชิญประธาานในพิธีหรือญาติผู้ใหญ่ เจิมหน้าผากคู่บ่าวสาว
  ** พานน้ำพระพุทธมนต์อยู่ทางขวามือของเจ้าบ่าว **
  6. ประธานรับโถแป้งกระแจะเจิม 3 จุด โดยใช้นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วชี้
  – เจิมจุดแรกที่กลางหน้าผากของเจ้าบ่าว พร้อมทั้งกล่าวในใจว่า “อะระหังสัมมา สัมพุทโธ”
  – เจิมจุดที่สองเรียงออกมาทางซ้ายมือของผู้เจิม พร้อมทั้งกล่าวในใจว่า “อุตตะมัง ธัมมัชฌคา”
  – เจิมจุดที่สามเรียงออกมาทางขวามือของผู้เจิม พร้อมทั้งกล่าวในใจว่า “มหาสังฆัง ปะโพเธสิ”
  – เจิมอุณาโลมด้านข้างบนของจุดที่เจิมแล้ว พร้อมทั้งกล่าวในใจว่า “อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง”
  7. ประธานหลังน้ำพุทธมนต์อวยพรคู่บ่าวสาว
  8. จัดคนยืนแจกของชำร่วยให้แขกหลังหลั่งน้ำพระพุทธมนต์เสร็จ
  9. เชิญแขกที่มาร่วมงานหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
  10. พิธีกรเชิญพ่อแม่เจ้าสาวถอดมงคลแฝด พ่อแม่เจ้าสาวกล่าวในใจว่า “สุนักขัตตัง สุมังคะลัง”
  จากนั้นก็ถอดมงคลแฝดโดยถอดจากศีรษะของเจ้าสาวก่อน พร้อมกันทั้งสองมือ แล้วมอบให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยแบมือรับร่วมกัน
  *** มีความเชื่อกันว่า หากใครลุกขึ้นก่อนหลังจากทำพิธีหลั่งน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในบ้าน ดังนั้นผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจึงแนะนำว่าให้จับมือลุกขึ้นพร้อมกัน จะได้ช่วยกันประคับประคองกันต่อไป ***

  เมื่อพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้ว เชิญแขกรับประทานอาหารร่วมกัน
  พิธีเรียงหมอนส่งตัว
  1. จัดเตรียมเครื่องนอนที่จะนำขึ้นจัดเรือนหอ หาเท่าที่ได้ พอให้เป็นพิธี
  – หินบด หมายถึงหนักแน่น
  – ไม้เท้า มีอายุยืนยาว ถือไม้เท้ายอดทอง
  – แมวคราว อยู่กับเหย้า เฝ้ากับเรือน
  – ฟัก อยู่เย็นเป็นสุข
  – ถั่วงา ข้าเปลือก (ให้ใส่ผุงผ้าเย็บปิดไว้) หมายถึงความเจริญงอกงาม
  – ไก่ขาว ปลุกยาม
  2. ผู้ใหญ่โรยข้าวตอกดอกไม้
  3. ผู้ใหญ่ทำหน้าที่ปูที่นอน แล้วนอนเอนหลังพอเป็นพิธี โดยชายนอนที่นอนเจ้าบ่าว หญิงนอนที่นอนฝั่งเจ้าสาว
  4. ชายกล่าวคำเป็นมงคล “ที่นอนนี้นอนสบายจริงนะ ใครนอนก็อยู่เย็นเป็นสุข” หญิงกล่าวต่อ “เราคงมีความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป”
  5. ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคงคล
  6. พ่อแม่เจ้าบ่าว นำลูกเข้ามาเพื่อให้เจ้าสาว (ไหว้หรือกราบอก) ทำความเคารพเจ้าบ่าว และให้ทั้งคู่พูดถึงสิ่งที่เป็นมงคล
  7. ผู้ใหญ่ทั้งหมดออกจากเรือนหอ เจ้าบ่าวเจ้าสาวนอนบนเตียง

  เครดิตภาพ จากร้าน Mittaneeyawedding / pjstudio

  Comments