ข้อความตัวอย่าง สำหรับเขียนลงการ์ดแต่งงานฉบับภาษาไทย

  แบ่งปัน

  การ์ดแต่งงาน นั้นจะมีทั้งหมด 4 ประเภท ซึ่งแต่ละแบบนั้น ควรมีรายละเอียดที่สำคัญในการ์ด เช่น  ถ้าบ้านเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวทำการค้า ก็สามารถเขียนชื่อร้านค้า หรือ บริษัท ลงไปด้วยได้ เพราะบางทีแขกอาจจะรู้จักร้านค้า มากกว่าชื่อของคุณพ่อ คุณแม่ของคู่บ่าวสาวก้ได้ โดยสิ่งจำเป็นที่ต้องเขียนลงไปในการ์ด คือ ประธาน ชื่อพ่อแม่คู่บ่าวสาว สถานที่การจัดงาน เวลา ประเภทการจัดเลี้ยง เช่นโต๊ะจีนหรือบุฟเฟต์ เป็นต้น

  แบบที่ 1 สมรสพระราชทาน

  เนื่องในวโรกาสที่
  …………………………………………………… …………
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน*
  นาย (เจ้าบ่าว) กับ นางสาว (เจ้าสาว)
  เพื่อเป็นเกียรติแก่คู่สมรส
  (เจ้าภาพฝ่ายชาย) และ (เจ้าภาพฝ่ายหญิง)
  ขอประทานกราบทูล ทูล เรียนเชิญ ร่วมในงานเลี้ยงแสดงความยินดี
  ณ………………………………………………
  วัน ……ที่……เดือน……….พ.ศ. ……
  เวลา………น.

  คำราชาศัพท์ “ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีสมรสพระราชทาน” ใช้สำหรับ
  – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  – สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
  – สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
  – สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ

  แบบที่ 2 บิดา มารดาเป็นเจ้าภาพ

  นาย – นาง (บิดา มารดา เจ้าสาว)
  และ
  นาย – นาง (บิดา มารดา เจ้าบ่าว)
  มีความยินดีขอเชิญหลั่งน้ำพระพุทธมนต์*
  (หรือ “ ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติในงานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในพิธีมงคลสมรส”)
  เนื่องในพิธีมงคลสมรส
  นาย (เจ้าบ่าว) กับ นางสาว (เจ้าสาว)
  ณ………………………………………………
  วัน ……ที่……เดือน……….พ.ศ. ……
  เวลา………น.

  แบบที่ 3 ผู้ใหญ่เป็นเจ้าภาพ

  21-04-2016002(ชื่อประธานฝ่ายชาย) และ (ชื่อประธานฝ่ายหญิง)
  มีความยินดีขอเชิญหลั่งน้ำพระพุทธมนต์*
  (หรือ “ ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติในงานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในพ ิธีมงคลสมรส”)
  เนื่องในพิธีมงคลสมรส

  นาย (เจ้าบ่าว) กับ นางสาว (เจ้าสาว)
  บุตร บุตรี
  นาย – นาง (บิดา มารดา เจ้าสาว) และ นาย – นาง (บิดา มารดา เจ้าบ่าว)

  ณ………………………………………………
  วัน ……ที่……เดือน……….พ.ศ. ……
  เวลา………น.

  แบบที่ 4 บัตรเชิญขนาดเล็ก (เชิญเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวรับประทานอาหาร)

  (ชื่อเจ้าสาว) (ชื่อเจ้าบ่าว)
  มีความยินดีขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร
  เนื่องในพิธีมงคลสมรส
  ณ……………………………………..
  วัน ……ที่……เดือน……….พ.ศ. ……
  เวลา………น.

  เครดิตภาพ iStudio8 ,manitawedding

  Comments