web analytics

แท็ก: การหมั้น

ขั้นตอนการสู่ขอพิธีการหมั้นและพิธีการนับสินสอด

ตอนที่1. การสู่ขอ การสู่ขอเบื้องต้นของประเพณีแต่งงานตามสังคมไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและถือว่าเป็นสิริมงคลของชายหญิงที่จะมาใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยา และยังถือว่าเป็นการให้เกียรติ์ฝ่ายหญิงและครอบครัว โดยการแต่งงานถือว่าเป็นประเพณีที่ได้รับความนิยมยกย่องด้วยแบบแผนตามจารีตและประเพณีไทยที่ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งการสู่ขอกันตามประเพณีนั้นแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือการทาบทามและการสู่ขอ การทาบทาม การทาบทามถือว่าเป็นการเริ่มต้นการสุ่ขอ โดยทางฝ่ายชายจะนำญาติผู้ใหญ่ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงหรือเรียกกันว่า เฒ่าแก่ เข้าไปเจรจากับทางผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง เพื่อจะสอบถามความเต็มใจของทางครอบครัวเสียก่อนว่ายินยอมยกลูกสาวให้หรือไม่ หากไม่ขัดข้องแล้ว ก็จะมีการตกลงข้อเรียกร้องจากทางฝ่ายเจ้าสาว เกี่ยวกับเรื่องสินสอดทองหมั้นหรือเรือหอ และเงื่อนไขข้อกำหนดตกลง ตลอดจนวันเวลาสถานที่ที่ผู้ใหญ่ฝ่ายช่ายจะเข้ามาดำเนินการสู่ขอต่อไป หรือถ้าหากว่าฝ่ายหญิงไม่ตกลง ก็จะได้นำเรื่องมาแจ้งยังครอบครัวฝ่ายชายให้ทราบ ซึ่งเป็นเรื่องดีทั้งกันทั้งสองสอง และผู้ที่รับหน้าทีี่ไปทาบทามฝ่ายหญิงนั้น เรียกว่า "เฒ่าแก่ทาบทาม" การสู่ขอ การสู่ขอนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับทราบจาก "เฒ่าแก่ทาบทาม"...

รูปแบบการจัดขบวนขันหมาก

ขั้นตอนการลำดับการจัดขบวนขันหมากมีดังนี้ ขันหมากเอก เจ้าบ่าว - ถือพานดอกไม้ธูปเทียน เฒ่าแก่  - ผู้ใหญ่ตัวแทนฝ่ายเจ้าบ่าว - ต้นกล้วย ต้นอ้อย - ขันหมากเอก ผู้ใหญ่ถือ - คู่พานขันหมากพลู - คู่พานขันหมากสินสอด - พานแหวนหมั้น พานธูปเทียน ขันหมากโท - พานไก้ต้มพานหมุนอนตอง - คู่พานวุ้นเส้น ...

ผู้สนับสนุน ฤกษ์แต่งงาน วางฤกษ์มงคล