web analytics

แท็ก: ฤกษ์61

ฤกษ์แต่งงานเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วัน สุริยคติกาล จันทรคติกาล ตรงกับปฏิทินจีน วันดี วันชง พฤหัส 1 กุมภาพันธ์ 2561 พฤหัสแรม 1 ค่ำ เดือน 3 16 ค่ำ เดือน 12 วันอธิบดี ชวด ชง มะเมีย ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศุกร์แรม 2 ค่ำ เดือน 3 17 ค่ำ เดือน 12 วันธรรมดา ฉลู ชง มะแม อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2561 อังคารแรม 6 ค่ำ เดือน 3 21 ค่ำ เดือน 12 วันธงชัย มะเส็ง ชง กุน อาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์ 2561 อาทิตย์แรม 11 ค่ำ เดือน 3 26 ค่ำ เดือน 12 วันสิทธิโชค จอ ชง มะโรง อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 อังคารแรม 13 ค่ำ เดือน 3 28 ค่ำ เดือน 12 วันธงชัย วันสิทธิโชค ชวด ชง มะเมีย พฤหัส 15 กุมภาพันธ์ 2561 พฤหัสขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 30...

ฤกษ์แต่งงานเดือนมกราคม 2561

การดูฤกษ์แต่งงานเป็นเรื่องสำคัญและกลายเป็นส่วนหนึ่งสำหรับคนไทยและคนจีน แต่จะกว่าจะได้ฤกษ์วันมงคลมานั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าในฤกาหนึ่งวันนั้นจะได้ฤกษ์พิธีการอะไรมาบ้าง เวลาไหนควรเป็นพิธีอะไร เราเลยมีข้อมูลคร่าวๆมาฝากกัน วัน สุริยคติกาล จันทรคติกาล ตรงกับปฏิทินจีน วันดี วันชง อาทิตย์ 7 มกราคม 2561 อาทิคย์แรม 6 ค่ำ เดือน 2 21 ค่ำ เดือน 11 วันราชาโชค กุน ชง มะเส็ง อังคาร 9 มกราคม 2561 อังคารแรม 8 ค่ำ เดือน 2 23 ค่ำ เดือน 11 วันธงชัย ฉลู ชง มะแม พฤหัส 11 มกราคม 2561 พฤหัสแรม 10 ค่ำ เดือน 2 25 ค่ำ เดือน 11 วันอธิบดี เถาะ ชง ระกา อาทิตย์ 14 มกราคม 2561 อาทิตย์แรม 13 ค่ำ เดือน 2 28 ค่ำ เดือน 11 วันเพชรฤกษ์ มหาฤกษ์ มะเมีย ชง ชวด พฤหัส 18 มกราคม 2561 พฤหัสขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 2 ค่ำ เดือน...

ฤกษ์แต่งงานเดือนมีนาคม 2561

วัน สุริยคติกาล จันทรคติกาล ตรงกับปฏิทินจีน วันดี วันชง ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 ศุกร์แรม 1 ค่ำ เดือน 4 15 ค่ำ เดือน 1+ วันอมฤคโชค  ราชาโชค มะเส็ง ชง กุน อังคาร 6 มีนาคม 2561 อังคารแรม 5 ค่ำ เดือน 4 19 ค่ำ เดือน 1+ วันธงชัย ระกา ชง เถาะ พุธ 7 มีนาคม 2561 พุธแรม 6 ค่ำ เดือน 4 20 ค่ำ เดือน 1+ วันราชาโชค จอ ชง มะโรง พฤหัส 8 มีนาคม 2561 พฤหัสแรม 7 ค่ำ เดือน 4 21 ค่ำ เดือน 1+ วันอธิบดี กุน ชง มะเส็ง อังคาร 13 มีนาคม 2561 อังคารแรม 12 ค่ำ เดือน 4 26 ค่ำ เดือน 1+ วันธงชัย มะโรง ชง จอ พุธ 14 มีนาคม 2561 พุธแรม 13 ค่ำ เดือน 4 27...

ฤกษ์แต่งงานเดือนเมษายน 2561

วัน สุริยคติกาล จันทรคติกาล ตรงกับปฏิทินจีน วันดี วันชง อังคาร 3 เมษายน 2561 อังคารแรม 3 ค่ำ เดือน 5 18 ค่ำ เดือน 2 วันธงชัย  มหาฤกษ์ ฉลู ชง มะแม พุธ 4 เมษายน 2561 พุธแรม 4 ค่ำ เดือน 5 19 ค่ำ เดือน 2 วันมหาสิทธิโชค ขาล ชง วอก อาทิตย์ 8 เมษายน 2561 อาทิตย์แรม 8 ค่ำ เดือน 5 23 ค่ำ เดือน 2 วันอมฤคโชค  ชัยโชค มะเมีย ชง ชวด พุธ 18 เมษายน 2561 พุธขึ้น 4 ค่ำ เดือน 6 3 ค่ำ เดือน 3+ วันมหาสิทธิโชค มะโรง ชง จอ จันทร์ 23 เมษายน 2561 จันทร์ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6 8 ค่ำ เดือน 3+ วันธรรมดา ระกา ชง เถาะ พุธ 25 เมษายน 2561 พุธขึ้น 11 ค่ำ เดือน...

ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤษภาคม 2561

วัน สุริยคติกาล จันทรคติกาล ตรงกับปฏิทินจีน วันดี วันชง อังคาร 1 พฤษภาคม 2561 อังคารแรม 2 ค่ำ เดือน 6 16 ค่ำ เดือน 3+ วันธรรมดา มะเส็ง ชง กุน จันทร์   7 พฤษภาคม 2561 จันทร์แรม 8 ค่ำ เดือน 6      22 ค่ำ เดือน 3+ วันธรรมดา กุน ชง มะเส็ง อังคาร 8 พฤษภาคม 2561 อังคารแรม 9 ค่ำ เดือน 6 23 ค่ำ เดือน 3+ วันอมฤคโชค ชวด ชง มะเมีย พุธ 9 พฤษภาคม 2561 พุธแรม 10 ค่ำ เดือน 6 24 ค่ำ เดือน 3+ วันสิทธิโชค  มหาฤกษ์ ฉลู ชง มะแม เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561 เสาร์แรม 13 ค่ำ เดือน 6 27 ค่ำ เดือน 3+ วันธรรมดา มะโรง ชง จอ พุธ 16 พฤษภาคม 2561 พุธขึ้น 2...

ฤกษ์แต่งงานเดือนมิถุนายน 2561

วัน สุริยคติกาล จันทรคติกาล ตรงกับปฏิทินจีน วันดี วันชง จันทร์ 4 มิถุนายน 2561 จันทร์แรม 6 ค่ำ เดือน 7 21 ค่ำ เดือน 4 วันธรรมดา เถาะ ชง ระกา ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 ศุกร์แรม 10 ค่ำ เดือน 7 25 ค่ำ เดือน 4 วันธงชัย อธิบดี มหาสิทธิโชค มะแม ชง ฉลู จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 จันทร์แรม 13 ค่ำ เดือน 7 28 ค่ำ เดือน 4 วันธรรมดา จอ ชง มะโรง อังคาร 12 มิถุนายน 2561 อังคารแรม 14 ค่ำ เดือน 7 29 ค่ำ เดือน 4 วันสิทธิโชค กุน ชง มะเส็ง พุธ 13 มิถุนายน 2561 พุธขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 30 ค่ำ เดือน 4 วันเพชรฤกษ์ ชวด ชง มะเมีย เสาร์ 16 มิถุนายน 2561 เสาร์ขึ้น 4 ค่ำ เดือน...

ฤกษ์แต่งงานเดือนกรกฎาคม 2561

วัน สุริยคติกาล จันทรคติกาล ตรงกับปฏิทินจีน วันดี วันชง จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 จันทร์แรม 5 ค่ำ เดือน 8 19 ค่ำ เดือน 5+ วันเพชรฤกษ์ มะแม ชง ฉลู อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 อังคารแรม 6 ค่ำ เดือน 8 20 ค่ำ เดือน 5+ วันมหาฤกษ์ วอก ชง ขาล จันทร์ 9 กรกฎาคม 2561 จันทร์แรม 12 ค่ำ เดือน 8 26 ค่ำ เดือน 5+ วันมหาสิทธิโชค ขาล ชง วอก อังคาร 10 กรกฎาคม 2561 อังคารแรม 13 ค่ำ เดือน 8 27 ค่ำ เดือน 5+ วันมหาสิทธิโชค เถาะ ชง ระกา เสาร์ 14 กรกฎาคม 2561 เสาร์ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 2 ค่ำ เดือน 6+ วันธรรมดา มะแม ชง ฉลู อังคาร 17 กรกฎาคม 2561 อังคารขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 5 ค่ำ เดือน...

ฤกษ์แต่งงานเดือนสิงหาคม 2561

วัน สุริยคติกาล จันทรคติกาล ตรงกับปฏิทินจีน วันดี วันชง อังคาร 7 สิงหาคม 2561 อังคารแรม 11 ค่ำ เดือน 8 26 ค่ำ เดือน 6+ วันชัยโชค มะแม ชง ฉลู ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 ศุกร์แรม 14 ค่ำ เดือน 8 29 ค่ำ เดือน 6+ วันธงชัย  วันอธิบดี จอ ชง มะโรง อังคาร 14 สิงหาคม 2561 อังคารขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9 4 ค่ำ เดือน 7 วันธรรมดา ขาล ชง วอก พุธ 15 สิงหาคม 2561 พุธขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 5 ค่ำ เดือน 7 วันมหาสิทธิโชค เถาะ ชง ระกา เสาร์ 18 สิงหาคม 2561 เสาร์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 8 ค่ำ เดือน 7 วันเพชรฤกษ์ มะเมีย ชง ชวด พุธ 22 สิงหาคม 2561 พุธขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9 12...

ฤกษ์แต่งงานเดือนกันยายน 2561

วัน สุริยคติกาล จันทรคติกาล ตรงกับปฏิทินจีน วันดี วันชง อังคาร 4 กันยายน 2561 อังคารแรม 9 ค่ำ เดือน 9 25 ค่ำ เดือน 7 วันอมฤคโชค  ราชาโชค กุน ชง มะเส็ง ศุกร์ 7 กันยายน 2561 ศุกร์แรม 12 ค่ำ เดือน 9 28 ค่ำ เดือน 7 วันธงชัย วันอธิบดี วันมหาฤกษ์ ขาล ชง วอก เสาร์ 8 กันยายน 2561 เสาร์แรม 13 ค่ำ เดือน 9 29 ค่ำ เดือน 7 วันธรรมดา เถาะ ชง ระกา อังคาร 11 กันยายน 2561 อังคารขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10 2 ค่ำ เดือน 8+ วันธรรมดา มะเมีย ชง ชวด อังคาร 18 กันยายน 2561 อังคารขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10 9 ค่ำ เดือน 8+ วันอมฤคโชค...

ฤกษ์แต่งงานเดือนตุลาคม 2561

วัน สุริยคติกาล จันทรคติกาล ตรงกับปฏิทินจีน วันดี วันชง จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 จันทร์แรม 7 ค่ำ เดือน 10 22 ค่ำ เดือน 8+ วันธรรมดา ขาล ชง วอก เสาร์ 6 ตุลาคม 2561 เสาร์แรม 12 ค่ำ เดือน 10 27 ค่ำ เดือน 8+ วันธรรมดา มะแม ชง ฉลู จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 จันทร์แรม 14 ค่ำ เดือน 10 29 ค่ำ เดือน 8+ วันธรรมดา ระกา ชง เถาะ พุธ 10 ตุลาคม 2561 พุธขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 2 ค่ำ เดือน 9 วันธรรมดา กุน ชง มะเส็ง จันทร์ 15 ตุลาคม 2561 จันทร์ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11 7 ค่ำ เดือน 9 วันธรรมดา มะโรง ชง จอ ศุกร์ 19 ตุลาคม 2561 ศุกร์ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 11 ค่ำ เดือน...

ผู้สนับสนุน ฤกษ์แต่งงาน วางฤกษ์มงคล