web analytics

แท็ก: วันมงคล

ปฏิทินจีน ปีชง เดือนกันยายน 2560

วัน สุริยคติกาล ปฏิทินจีน วันชง ศุกร์ 1 กันยายน 2560 11 ค่ำ เดือน 7+ เถาะ กับ ระกา อาทิตย์ 3 กันยายน 2560 13 ค่ำ เดือน 7+ มะเส็ง กับ กุน พุธ 6 กันยายน 2560 16 ค่ำ เดือน 7+ วอก กับ ขาล พฤหัส 7 กันยายน 2560 17 ค่ำ เดือน 7+ ระกา กับ เถาะ อาทิตย์ 10 กันยายน 2560 20 ค่ำ เดือน 7+ ชวด กับ มะเมีย พฤหัส 14 กันยายน 2560 24 ค่ำ เดือน 7+ มะโรง กับ จอ ศุกร์ 22 กันยายน 2560 3 ค่ำ เดือน 8 ชวด กับ มะเมีย ฅสำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวที่กำลังวางแผนที่จะ แต่งงาน ในปี 2560 ทั้งผู้ที่ มีฤกษ์แล้วและยังไม่ทราบฤกษ์ หรือมีกำหนดเดือนแต่งงาน หากต้องการ สอบถาม เพิ่มเติม สามารถ ติดต่อ พูดคุย  อ.วีณา แสนอิสระ ผู้เชี่ยวชาญการให้ฤกษ์มงคลฤกษ์แต่งงาน คลิกตรงนี้ เพื่อติดต่อ...

ปฏิทินจีน ปีชง เดือนสิงหาคม 2560

วัน สุริยคติกาล ปฏิทินจีน วันชง พุธ 2 สิงหาคม 2560 11 ค่ำ เดือน 6/6 ระกา กับ เถาะ พฤหัส 3 สิงหาคม 2560 12 ค่ำ เดือน 6/6 จอ กับ มะโรง อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2560 15 ค่ำ เดือน 6/6 ฉลู กับ มะแม พุธ 9 สิงหาคม 2560 18 ค่ำ เดือน 6/6 มะโรง กับ จอ อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560 29 ค่ำ เดือน 6/6 เถาะ กับ ระกา พุธ 23 สิงหาคม 2560 2 ค่ำ เดือน 7+ มะเมีย กับ ชวด ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 4 ค่ำ เดือน 7+ วอก กับ ขาล อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2560 6 ค่ำ เดือน 7+ จอ กับ มะโรง สำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวที่กำลังวางแผนที่จะ แต่งงาน ในปี 2560 ทั้งผู้ที่ มีฤกษ์แล้วและยังไม่ทราบฤกษ์ หรือมีกำหนดเดือนแต่งงาน หากต้องการ สอบถาม เพิ่มเติม สามารถ ติดต่อ พูดคุย  อ.วีณา...

ปฏิทินจีน ปีชง เดือนกรกฎาคม 2560

วัน สุริยคติกาล ปฏิทินจีน วันชง อาทิตย์ 2 กรกฎาคม 2560 9 ค่ำ เดือน 6+ ขาล กับ วอก อังคาร 4 กรกฎาคม 2560 11 ค่ำ เดือน 6+ มะโรง กับ จอ พุธ 5 กรกฎาคม 2560 12 ค่ำ เดือน 6+ มะเส็ง กับ กุน พฤหัส 6 กรกฎาคม 2560 13 ค่ำ เดือน 6+ มะเมีย กับ ชวด ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 14 ค่ำ เดือน 6+ มะแม กับ ฉลู อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 18 ค่ำ เดือน 6+ กุน กับ มะเส็ง พุธ 19 กรกฎาคม 2560 26 ค่ำ เดือน 6+ มะแม กับ ฉลู ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 28 ค่ำ เดือน 6+ ระกา กับ เถาะ อังคาร 25 กรกฎาคม 2560 3 ค่ำ เดือน 6/6 ฉลู กับ มะแม พฤหัส 27 กรกฎาคม 2560 5 ค่ำ เดือน 6/6 เถาะ กับ ระกา อาทิตย์ 30 กรกฎาคม 2560 8 ค่ำ เดือน 6/6 มะเมีย กับ ชวด สำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวที่กำลังวางแผนที่จะ แต่งงาน...

ปฏิทินจีน ปีชง เดือนมิถุนายน 2560

วัน สุริยคติกาล ปฏิทินจีน วันชง พุธ 7 มิถุนายน 2560 13 ค่ำ เดือน 5+ ฉลู กับ มะแม พฤหัส 8 มิถุนายน 2560 14 ค่ำ เดือน 5+ ขาล กับ วอก อังคาร 20 มิถุนายน 2560 26 ค่ำ เดือน 5+ ขาล กับ วอก พุธ 21 มิถุนายน 2560 27 ค่ำ เดือน 5+ เถาะ กับ ระกา พฤหัส 22 มิถุนายน 2560 28 ค่ำ เดือน 5+ มะโรง กับ จอ อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2560 2 ค่ำ เดือน 6+ มะแม กับ ฉลู อังคาร 27 มิถุนายน 2560 4 ค่ำ เดือน 6+ ระกา กับ เถาะ สำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวที่กำลังวางแผนที่จะ แต่งงาน ในปี 2560 ทั้งผู้ที่ มีฤกษ์แล้วและยังไม่ทราบฤกษ์ หรือมีกำหนดเดือนแต่งงาน หากต้องการ สอบถาม เพิ่มเติม สามารถ ติดต่อ พูดคุย  อ.วีณา แสนอิสระ ผู้เชี่ยวชาญการให้ฤกษ์มงคลฤกษ์แต่งงาน คลิกตรงนี้ เพื่อติดต่อ...

ปฏิทินจีน ปีชง เดือนพฤษภาคม 2560

วัน สุริยคติกาล ปฏิทินจีน วันชง ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 10 ค่ำ เดือน 4 มะโรง กับ จอ ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2560 17 ค่ำ เดือน 4 กุน กับ มะเส็ง อาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2560 26 ค่ำ เดือน 4 วอก กับ ขาล อังคาร 23 พฤษภาคม 2560 28 ค่ำ เดือน 4 จอ กับ มะโรง อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 5 ค่ำ เดือน 5+ มะเส็ง กับ กุน สำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวที่กำลังวางแผนที่จะ แต่งงาน ในปี 2560 ทั้งผู้ที่ มีฤกษ์แล้วและยังไม่ทราบฤกษ์ หรือมีกำหนดเดือนแต่งงาน หากต้องการ สอบถาม เพิ่มเติม สามารถ ติดต่อ พูดคุย  อ.วีณา แสนอิสระ ผู้เชี่ยวชาญการให้ฤกษ์มงคลฤกษ์แต่งงาน คลิกตรงนี้ เพื่อติดต่อ อ.วีณา แสนอิสระ ปัจจุบันประจำที่ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ฤกษ์แต่งงาน...

ปฏิทินจีน ปีชง เดือนเมษายน 2560

วัน สุริยคติกาล ปฏิทินจีน วันชง อาทิตย์ 2 เมษายน 2560 6 ค่ำ เดือน 3+ มะแม กับ ฉลู พฤหัส 6 เมษายน 2560 10 ค่ำ เดือน 3+ กุน กับ มะเส็ง เสาร์ 8 เมษายน 2560 12 ค่ำ เดือน 3+ ฉลู กับ มะแม อาทิตย์ 9 เมษายน 2560 13 ค่ำ เดือน 3+ ขาล กับ วอก จันทร์ 10 เมษายน 2560 14 ค่ำ เดือน 3+ เถาะ กับ ระกา เสาร์ 15 เมษายน 2560 19 ค่ำ เดือน 3+ วอก กับ ขาล อาทิตย์ 16 เมษายน 2560 20 ค่ำ เดือน 3+ ระกา กับ เถาะ พฤหัส 20 เมษายน 2560 24 ค่ำ เดือน 3+ ฉลู กับ มะแม ศุกร์ 21 เมษายน 2560 25 ค่ำ เดือน 3+ ขาล กับ วอก พฤหัส 27 เมษายน 2560 2 ค่ำ เดือน 4 วอก กับ ขาล อาทิตย์ 30 เมษายน 2560 5 ค่ำ เดือน 4 กุน กับ มะเส็ง สำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวที่กำลังวางแผนที่จะ แต่งงาน...

ปฏิทินจีน ปีชง เดือนมีนาคม 2560

วัน สุริยคติกาล ปฏิทินจีน วันชง อาทิตย์ 5 มีนาคม 2560 8 ค่ำ เดือน 2 เถาะ กับ ระกา จันทร์ 6 มีนาคม 2560 9 ค่ำ เดือน 2 มะโรง กับ จอ พฤหัส 9 มีนาคม 2560 12 ค่ำ เดือน 2 มะแม กับ ฉลู เสาร์ 11 มีนาคม 2560 14 ค่ำ เดือน 2 ระกา กับ เถาะ พฤหัส 16 มีนาคม 2560 19 ค่ำ เดือน 2 ขาล กับ วอก อาทิตย์ 19 มีนาคม 2560 22 ค่ำ เดือน 2 มะเส็ง กับ กุน อังคาร 21 มีนาคม 2560 24 ค่ำ เดือน 2 มะแม กับ ฉลู พุธ 22 มีนาคม 2560 25 ค่ำ เดือน 2 วอก กับ ขาล พฤหัส 23 มีนาคม 2560 26 ค่ำ เดือน 2 ระกา กับ เถาะ เสาร์ 25 มีนาคม 2560 28 ค่ำ เดือน 2 กุน กับ มะเส็ง อาทิตย์ 26 มีนาคม 2560 29 ค่ำ เดือน 2 ชวด กับ มะเมีย สำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวที่กำลังวางแผนที่จะ แต่งงาน...

ปฏิทินจีน ปีชง เดือนกุมภาพันธ์ 2560

วัน สุริยคติกาล ปฏิทินจีน วันชง อาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2560 9 ค่ำ เดือน 1+ กุน กับ มะเส็ง อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 11 ค่ำ เดือน 1+ ฉลู กับ มะแม อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 18 ค่ำ เดือน 1+ วอก กับ ขาล อาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2560 23 ค่ำ เดือน 1+ ฉลู กับ มะแม จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 24 ค่ำ เดือน 1+ ขาล กับ วอก พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2560 26 ค่ำ เดือน 1+ มะโรง กับ จอ อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 3 ค่ำ เดือน 2 จอ กับ มะโรง สำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวที่กำลังวางแผนที่จะ แต่งงาน ในปี 2560 ทั้งผู้ที่ มีฤกษ์แล้วและยังไม่ทราบฤกษ์ หรือมีกำหนดเดือนแต่งงาน หากต้องการ สอบถาม เพิ่มเติม สามารถ ติดต่อ พูดคุย  อ.วีณา แสนอิสระ ผู้เชี่ยวชาญการให้ฤกษ์มงคลฤกษ์แต่งงาน คลิกตรงนี้ เพื่อติดต่อ...

ปฏิทินจีน ปีชง เดือนมกราคม 2560

วัน สุริยคติกาล ปฏิทินจีน วันชง จันทร์ 2 มกราคม 2560 5 ค่ำ เดือน 12 ฉลู กับ มะแม จันทร์ 9 มกราคม 2560 12 ค่ำ เดือน 12 วอก กับ ขาล อังคาร 10 มกราคม 2560 13 ค่ำ เดือน 12 ระกา กับ เถาะ เสาร์ 14 มกราคม 2560 17 ค่ำ เดือน 12 ฉลู กับ มะแม อาทิตย์ 15 มกราคม 2560 18 ค่ำ เดือน 12 ขาล กับ วอก อังคาร 17 มกราคม 2560 20 ค่ำ เดือน 12 มะโรง กับ จอ พฤหัส 19 มกราคม 2560 22 ค่ำ เดือน 12 มะเมีย กับ ชวด อาทิตย์ 22 มกราคม 2560 25 ค่ำ เดือน 12 ระกา กับ เถาะ พุธ 25 มกราคม 2560 28 ค่ำ เดือน 12 ชวด กับ มะเมีย พฤหัส 26 มกราคม 2560 29 ค่ำ เดือน 12 ฉลู กับ มะแม อาทิตย์ 29 มกราคม 2560 2 ค่ำ เดือน 1+ มะโรง กับ จอ อังคาร 31 มกราคม 2560 4 ค่ำ เดือน...

วันมงคล ที่เหมาะสำหรับวันแต่งงาน

วันมงคล ที่เหมาะสำหรับวันแต่งงาน           ตามความเชื่อสมัยโบราณ การจะทำการสิ่งใดก็ตาม โดยเฉพาะงานมงคลนั้นจำเป็นต้องหาฤกษ์ หายามที่ดีที่สุด เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้จัดงานหรือเจ้าของงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันมงคลสมรส ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตคู่ การเป็นครอบครัวเดียวกัน หากเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยเรื่องดีๆ ย่อมเกิดผลดีต่อคู่บ่าวสาวแน่นอนค่ะ สำหรับวัน ที่เหมาะสำหรับใช้ในการจัดงานแต่งงานมีดังนี้ • วันลอย เป็มงคลที่เหมาะแก่การเริ่มต้นกิจการ และงานมงคล สะดวกไม่ติดตัด • วันฟู เป็นวันที่เหมาะ สำหรับทำกิจการ การงาน การประกอบอาชีพ และยังรวมถึงการทำการมงคลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง            การดูฤกษ์ประจำวัน...

ผู้สนับสนุน ฤกษ์แต่งงาน วางฤกษ์มงคล