web analytics

แท็ก: วันมงคล

ความหมายของฤกษ์มงคลสำหรับงานแต่งงาน

ฤกษ์ประเภทต่างๆที่เหมาะสำหรับงานมงคลและงานแต่งงาน           ฤกษ์แต่งงานที่ดีนอกจากจะช่วยส่งเสริมดวงชะตา ให้ครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้ว ยังหมายถึง การเริ่มต้นชีวิตใหม่ รวมถึงการปรับตัวของคนสองคนที่มาจากต่างครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สำหรับความฤกษ์มงคลสำหรับงานแต่งงานนั้น มีดังต่อไปนี้ 1. ทลิทโทฤกษ์ เรียกอีกอย่างว่า ฤกษ์ชูชก ถือว่าเป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับท่านที่ทำการขอสิ่งใดก็ตามโดยมาก ฤกษ์นี้จะใช้ เช่น การสู่ขอ การขอหมั้น ทวงหนี้ กู้ยืม ร้องทุกข์...

ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์ดี วันมงคล ปี 2559

คลิกดูฤกษ์แต่งงานปี 2560 ทั้งหมด ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์ดี วันมงคล ปี 2559 ฤกษ์แต่งงานนั้น หมายถึงการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ดีด้วยฤกษ์ยามและเวลาที่เป็นมงคล ซึ่งความเชื่อเรื่องฤกษ์แต่งงานนั้นนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีการสืบทอดความเชื่อผ่านรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงบ่าวสาวในปัจจุบัน การหาฤกษ์มงคลนั้น ต้องนำดวงของคู่บ่าวสาว มาคำนวนและกำหนดวันที่เป็นมงคล ซึงในส่วนนี้คู่บ่าวสาวสามารถกำหนดระยะเวลาคร่าวๆเพื่อแจ้งแก่ผู้ให้ฤกษ์ได้ว่าต้องการจัดงานเร็วช้าแค่ไหน เพื่อกำหนดกรอบในการวางแผนแต่งงานหรือขอฤกษ์ดีวันมงคลล่วงหน้า 6 เดือน หรือ 12 เดือน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องฉุกละหุกในการหาข้อมูลจัดเตรียมงาน เช่น สถานที่ ชุดแต่งงาน...

ผู้สนับสนุน ฤกษ์แต่งงาน วางฤกษ์มงคล